Gebruiksvoorwaarden


1. Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze school, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze school wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.


2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van downloadbaar materiaal op de website van de school te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel en tijdelijk gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht. Onder deze licentie is het verboden:

  • de materialen te wijzigen of kopiëren;
  • de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • proberen om software op de website van de school te decompileren of reverse-engineeren;
  • eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen te verwijderen;
  • de materialen over te brengen naar een andere persoon, of de materialen te 'spiegelen' op een andere server

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Tania Vandingenen worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.


3. Disclaimer

Het materiaal op de website van de school wordt geleverd 'zoals het is'. De school geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft de school geen garantie of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op enige sites die aan deze site zijn gelinkt.


4. Beperkingen

De school is in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op de website van de school te gebruiken, zelfs als de school of een gemachtigde van de school mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.


5. Herzieningen en fouten

Het materiaal dat op de website van de school verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. De school garandeert niet dat het materiaal op haar website accuraat, volledig of actueel is. De school kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. De school verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.


6. Links

De school heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de school van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.


7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

De school kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.


8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van de school wordt beheerst door de wetten van het rechtsgebied van de schooleigenaar, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.